Ρυθμίσεις

Βασικές ρυθμίσεις

Οι ενότητα των ρυθμίσεων βρίσκεται μέσα στην κατηγορία Ρυθμίσεις/Settings -> Ρυθμίσεις Ccenter

Εαν δεν σας έχει στείλει η CCenter τους live κωδικούς σας μπορείτε να δοκιμάστε το Plugin Με τους παρακάτω test κωδικούς

Χρήστης: CourierCenterAPITestUser

Κωδικός: CourierCenterAPITestUser

Κλειδί API: CourierCenterAPITestKey

Email κωδικού παρακολούθησης - Email tracking code

Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε ένα μήνυμα ελεύθερου κειμένου που θα συμπεριλαμβάνεται στο email προς τον πελάτη όταν ολοκληρώνεται η παραγγελία. Δηλαδή στο completed email.

Μέσα στο μηνυμα θα πρέπει να εισάγεται το διαθέσιμο shortcode [iben_ccenter_tracking]το οποίο θα αντικαθίστατε με τον αριθμός αποστολής.

Σε κάθε παραγγελία υπάρχει διαθέσιμο checkbox το οποίο οταν είναι τσεκαρισμένο, τότε και μόνο τότε το μήνυμα θα συμπεριλαμβάνεται στο email της ολοκλήρωσης.

Τεχνικά αγκυστρώνεται σε όλα τα do_action('woocommerce_email_order_details') και όταν το email id = customer_completed_order.

Διαθέσιμα filters

iben_ccenter_email_send_tracking_email_hook_filter iben_ccenter_email_send_tracking_emailid_filter

Αυτόματος έλεγχος παράδοσης

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, το plugin θα ελέγχει τα μη παραδομένα voucher εαν έχουν παραδοθεί. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζει αυτόματα η κατάσταση της παραγγελίας όταν ελεχθεί ως παραδομένο

Αυτόματη διαγραφή PDF των παραδομένων voucher

Σημαντική ρύθμιση όσο αφορά τη συντήρηση του διαθέσιμου χώρου στον server σας καθώς με αυτή την επιλογή, αυτόματα θα διαγράφονται τα "άχρηστα" αποθηκευμένα vouchers και άλλα πολυμέσα που θεωρητικά δεν υπάρχει λόγος πλέον να κρατούνται αφού έχει ολοκληρωθεί ο η διακινησή τους

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, το plugin θα διαγράφει αυτόματα όλα τα PDF βάση των επιπλέον επιλογές που υπάρχουν ώστε να είστε ήσυχοι πως τα PDF δεν θα δεσμεύουν σημαντικό χώρο.

Κάθε φορά που δημιουργείτε 1 voucher και παράγεται το PDF, αποθηκεύονται στον χώρο φιλοξενίας σας.

Last updated