Χρήσιμα filters

Διαφορειτικό Courier Center billing code για κάθε admin ID

add_action('admin_init', 'iben_ccenter_add_custom_acccounts');
function iben_ccenter_add_custom_acccounts(){
// REQUIRE Courier Center V1.3.0 and above
if ( ! class_exists( 'Iben_Woo_Ccenter_Admin_Woo' ) ) return;
if ( ! is_admin() ) return;
if ( !current_user_can( 'edit_shop_orders' ) ) return;
//display admin bar which account is assigned
add_filter( 'iben_ccenter_filter_display_multiaccount_message', '__return_true' );
//display account column in vouchers list
add_filter( 'iben_ccenter_filter_vouchers_display_account_column', '__return_true' );
$current_id = get_current_user_id();
// ADMIN ID
if ($current_id == 27){
// ΧΡΗΣΤΗΣ
add_filter( 'iben_ccenter_filter_main_settings_user_alias', function($default_value ) {
return 'xxxxxxxxxxxxx';
}, 10);
// ΚΩΔΙΚΟΣ
add_filter( 'iben_ccenter_filter_main_settings_credential_value', function($default_value ) {
return 'xxxxxxxxxxxxx';
}, 10);
// API KEY
add_filter( 'iben_ccenter_filter_main_settings_apikey', function($default_value ) {
return 'xxxxxxxxxxxxx';
}, 10);
//billing_code
add_filter( 'iben_ccenter_filter_main_settings_billtocode', function($default_value ) {
return '100-2345-xxxx';
}, 10);
}
}

Εμφάνιση σύνολο αντικαταβολών στην λίστα των vouchers

add_filter( 'iben_ccenter_filter_listvouchers_displaycod_all', '__return_true' );
add_filter( 'iben_ccenter_filter_listvouchers_displaycod_delivered', '__return_true' );
add_filter( 'iben_ccenter_filter_listvouchers_displaycod_undelivered', '__return_true' );